Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 2271304
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG MẦM NON YÊN MỸ, NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG MẦM NON YÊN MỸ LONG TRỌNG TỔ CHỨC

 “HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021”

HỨA HẸN MỘT NĂM HỌC MỚI ĐẠI THÀNH CÔNG

 

Thực hiện công văn số 503/HD-LN ngày 17/9/2020 của Phòng GD&ĐT  - LĐLĐ huyện Lạng Giang về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2020 - 2021;

 Căn cứ công văn số 522/PGDĐT-GDMN, ngày 21/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2020-2021;

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Mỹ;

13h30 ngày 28/9/2020 trường mầm non Yên Mỹ tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2020- 2021

Đến dự và Chỉ đạo Hội nghị trường mầm non Yên Mỹ trân trọng được đón tiếp:

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Thắm - Chuyên viên Mầm non Phòng GD&ĐT Lạng Giang

- Ông: Đỗ Văn Thái - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Yên Mỹ

- Bà: Cao Thị Mai - Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh

Cùng 33 đồng chí Cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường tham gia Hội nghị đầy đủ.

 Theo đúng Hội nghị trù bị sáng ngày 28/9/2020 đã bầu ra 3 đồng chí trong Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị, đó là:

  • Đồng chí: Vũ Thị Thu Hà - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường MN Yên Mỹ
  • Đồng chí: Vũ Thị Thu Nga - Chủ tịch Công đoàn
  • Đồng chí: Nguyễn Thị Mây - Bí thư Chi đoàn

Hội nghị được nghe đồng chí Vũ Thị Thu Hà trân trọng đọc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị công chức, viên chức năm học 2019-2020 và Phương hướng, chỉ tiêu và biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021;

Năm học 2019-2020 là năm học thành công của trường mầm non Yên Mỹ, cụ thể:

Được Trung tâm y tế tỉnh Bắc Giang công nhận đạt “Mô hình bếp ăn tập thể bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019”;

Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, được Ban thường vụ Huyện  ủy tặng giấy khen chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền; Ban thường vụ Tỉnh ủy tăng Bằng khen chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền từ năm 2014 đến năm 2019.

Nổi bật nhất là trường đạt tập thể “Lao động xuất sắc” cấp tỉnh, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2019-2020; được Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang tặng Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục giai đoạn 2015-2020’; Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen Trường mầm non đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc năm 2019... Chi bộ và nhà trường vượt chỉ tiêu nghị quyết hội nghị CBCC,VC năm học 2019-2020 đề ra.

Đạt được những thành tích đáng kể như trên do nhµ tr­êng đã thường xuyên nhận được sự quan tâm ủng hộ của Phòng GD&ĐT, cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương, Hội PHHS và nhân dân x· Yªn Mü. Bên cạnh đó Chi ủy, BGH sâu sát, công đoàn động viên khích lệ kịp thời. Bản thân mỗi CBGVNV đều cố gắng thi đua, vươn lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ; cơ bản học sinh và PHHS đã nhận thức sâu sắc được sự cần thiết của việc học tập. Nhà trường cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con em ra lớp đúng độ tuổi. Các chỉ tiêu được đặt ra sát với trình độ chuyên môn, năng lực của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường. Cán bộ giáo viên có sự đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ năm học...

Căn cứ vào kết quả đã đạt được của năm học 2019-2020 và tình hình thực tế của địa phương, của đơn vị, trường MN Yªn Mü đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể  năm học 2020-2021 như sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền để quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của Tỉnh, huyện về GDMN; thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19. Củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non.Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ em mầm non; củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ em vào lớp 1; phát triển giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, quản trị cơ sở giáo dục, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trong các cơ sở GDMN.

Nhà trường đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; Rà soát, sắp xếp phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng  cường cơ sở vật chất cho các cơ sở GDMN; Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi; Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục mầm non; Công tác thi đua;

Trong từng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã chỉ ra rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, công việc cụ thể cho từng bộ phận, từng tổ, nhóm, cá nhân; hình thức, phương pháp và thời gian hoàn thành công việc;

          Sau đó các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị thực hiện các nội dung theo đúng Công văn số 503/HD-LN ngày 17/9/2020 của Phòng GD&ĐT - LĐLĐ huyện Lạng Giang về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2020 - 2021;

          Đồng chí: Nguyễn Thị Mây - Bí thư Chi đoàn (Đoàn Chủ tịch) đã đọc các quyết định khen thưởng danh hiệu tập thể và cá nhân có thành tích trong năm học 2019-2020; Thay mặt các cấp lãnh đạo, ông Đỗ Văn Thái và đồng chí: Vũ Thị Thu Hà đã trao giấy khen và phần thưởng cho tập thể và các cá nhân;

          Vui mừng, phấn khởi với những thành tích đã đạt được nhưng không quên nhiệm vụ giữ vững danh hiệu và tiếp tục phấn đấu; đồng chí Vũ Thị Thu Nga đã thông qua danh sách đăng ký các danh hiệu thi đua:

          * Về tập thể:

- Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

- Trường đạt tập thể Lao động xuất sắc;

- Cơ quan đạt cơ quan văn hoá cấp tỉnh;

- Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh .

- Chi đoàn xếp loại Tốt.

* Cá nhân: 

 - Số CSTĐ cấp Tỉnh: 01 đ/c đạt tỷ lệ  0,3% ;

 - Số CSTĐ cơ sở: 04 đ/c  đạt tỷ lệ  14,8% ; 

 - Số LĐTT: 27/33 đạt tỷ lệ: 81,8%; 

           - GVDG cấp Trường :     10/28  =   35,7 %.

           - GVDG cấp huyện :       17 /28  =   60,7%.

           - GVDG cấp Tỉnh :           4 /28  =   14,3%.

Đến dự và Chỉ đạo Hội nghị ông Đỗ Văn Thái - Phó bí thư thường trực Đảng uỷ xã Yên Mỹ đã lên phát biểu động viên nhắc nhở CBGV, NV trường mầm non Yên Mỹ và đưa ra những giải pháp, hình thức tháo gỡ khó khăn, khắc phục nhược điểm và duy trì các ưu điểm để phấn đấu giữ vững các danh hiệu Chi bộ, nhà trường đã đạt được. Phấn đấu thi đua trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, công tác xã hội, công tác đoàn thể, phong trào của địa phương để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà mục tiêu Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2020-2021 đã đề ra.

Hội nghị đã biểu quyết 100% CBGV, NV thống nhất những nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Bản Nghị quyết là tâm sức, là niềm tin và hi vọng của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường Mầm non Yên Mỹ bắt đầu một năm học mới hứa hẹn nhiều thay đổi lớn lao. Cùng nhau thi đua xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, các phong trào thi đua xuyên suốt năm học, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao. Hoàn thành công tác giáo dục mà Đảng và Nhà nước giao phó. Đưa trường mầm non Yên Mỹ lên một tầm cao mới: Chi bộ xuất sắc; Công đoàn vững mạnh; Chi đoàn Tốt; Trường Chuẩn Quốc Gia mức độ II; tập thể Lao động xuất sắc; Trường mầm non đạt chuẩn văn hóa cấp Tỉnh; đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; trường, lớp mầm non theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.Sau đây là những hình ảnh đẹp của Hội nghị được lưu lại 

          Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm - chuyên viên phụ trách bậc học mầm non Phòng                            GD&ĐT Lạng Giang tặng hoa chúc mừng hội nghị

 

          Các đồng chí trong tổ cốt cán bậc học mầm non huyện Lạng Giang tặng hoa chúc mừng hội nghị

 

                                Đơn vị kết nghĩa dự hội nghị và tặng quà nhà trường

 

 

 

 

 

             Ông Đỗ Văn Thái - Phó bí thư trường trực Đảngủy xã Yên Mỹ và bà Cao Thị Mai hội                          trưởng hội cha mẹ học sinh đến dự hội nghị và chụp ảnh lưu niệmcùng nhà trường

 

Đồng chí Vũ Thị Thu Hà- Hiệu trưởng nhà trường tặng quà lưu niệm cho đồng chí CBQL và nhân viên chuyển công tác

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết