Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 2271304

Hình ảnh các tiết dạy hội giảng chào mừng ngày 20/10 của trường mầm non Yên Mỹ