Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 2271304
Nội dung đang được cập nhật.